Van zodra een jonge voetballer van een club een eerste profcontract krijgt aangeboden, komt hij terecht in een compleet nieuwe omgeving. Waar het voetbal als dusdanig steeds centraal heeft gestaan, komen er plots heel wat andere, extra-sportieve zaken bij kijken. Er komt meer aandacht van de pers en supporters, de druk om te presteren neemt gevoelig toe en de eerste contacten met makelaars worden gelegd.

Deze laatste groep, de groep van makelaars, heeft een slechte reputatie. Al te vaak blijkt deze slechte reputatie niet zonder reden. Samen met vrouwelijk schoon, financieel wanbeheer en blessures mogen makelaars tot de grootste risico’s van een sporterscarrière gerekend worden. Voor vele spelers bestaat er daarom, terecht, een zekere argwaan tegenover makelaars. Vanuit de filosofie die we bij Stirr Associates hanteren, stellen we dan ook graag enkele vuistregels voor die voetballers beter wapenen in hun omgang met makelaars.

 1. Bespreek uitgebreid de filosofie van de makelaar

  Stap als speler nooit zomaar in zee met een makelaar. Vooraleer je kiest om samen te werken met een bepaalde makelaar moeten er meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden. Laat hier voldoende tijd over heen gaan.
  De relatie met je makelaar is een zeer intense relatie. Een relatie die bovendien pas naar voren komt op de belangrijkste momenten in de carrière van een speler, namelijk op het moment van een transfer of contractverlenging.

  In geval van een nakende transfer, duiken iedere dag nieuwe roddels op in diverse media. Andere makelaars laten zich op dat moment ook niet onbetuigd en zullen schermen met voorstellen van andere clubs. Dergelijke momenten stellen de relatie tussen speler en makelaar uiteraard zwaar op de proef. De kwaliteit van die relatie is van essentieel belang om een potentiële transfer of verlenging niet op de helling te zetten. Zowel de reputatie van de speler als die van de makelaar staan immers op het spel.

  Op het moment van een transfer moet er een blind vertrouwen zijn in de meerwaarde en de kwaliteit van de makelaar. Dit kan enkel indien je eigen filosofie en visie over de rol van de makelaar aansluit met die van de makelaar zelf.

 2. Wantrouw ‘namedropping’ en de belofte van voorstellen van andere clubs

  Makelaars zijn verkopers en verstaan als geen ander de kunst om het hoofd van spelers op hol te brengen. In een eerste gesprek vallen vaak de namen van grote spelers en clubs waarmee ze zouden hebben samengewerkt. Staar je hier niet blind op. Vaak gaat het om uitspraken die met een korrel zout moeten genomen worden. Makelaars weten immers dat het heel moeilijk is voor de speler om deze verhalen te controleren.

  De beste manier om een makelaar te beoordelen is door te spreken met andere spelers die al samenwerken of (en zelfs beter nog) in het verleden samengewerkt hebben met deze makelaar.

 3. Een vroegere top-voetballer is niet noodzakelijk een top-makelaar

  Heel vaak zijn makelaars ex-voetballers. Op sportief vlak is dit zeker een voordeel. Een makelaar die profvoetballer geweest is, kent uiteraard het spelletje en heeft eveneens heel wat contacten opgedaan in de voetbalwereld die nuttig kunnen zijn als makelaar. Hij kan je daarom bijstaan met sportieve raad en bij sportieve keuzes.

  Het begeleiden bij sportieve keuzes is echter slechts 1 van de aspecten van de opdracht van een makelaar. Vaak moet een makelaar ook onderhandelen over complexe contracten in vreemde talen met een vreemde fiscaliteit en andere regelgeving. Hiervoor lijkt een specifieke opleiding (bij voorkeur juridisch of economisch) noodzakelijk.

  De ex-voetballers die makelaar geworden zijn, hebben vaak geen dergelijke opleiding gehad. Bovendien moeten ze sinds kort zelfs niet meer over een licentie beschikken, nu het FIFA licentiesysteem voor makelaars recent werd afgeschaft.

  Waar het behalen van een licentie vroeger een minimale kennistest inhield, worden de makelaars op de dag van vandaag op geen enkele manier meer getest op hun kennis van de toepasselijke regelgeving bij transfers. De misbruiken en het gebrek aan professionalisme dat bepaalde makelaars zo typeerde ten tijde van het FIFA-licentiesysteem zullen derhalve enkel toenemen.

 4. Werk op basis van een ondertekende overeenkomst

  Als een speler beslist om met een makelaar samen te werken, raden wij steeds aan de samenwerking ook duidelijk op papier te zetten. Het geeft stabiliteit aan de relatie en biedt vertrouwen omtrent de verwachtingen ten aanzien van elkaar.

  In de geschreven overeenkomst wordt de opdracht van de makelaar duidelijk afgebakend, zodat de speler exact weet waaraan hij zich kan verwachten. Bovendien geeft het document zwart op wit aan hoe, om welke redenen en wanneer de samenwerking beëindigd kan worden. Dit alles voorkomt dat de speler op de belangrijkste momenten van zijn carrière plots voor onaangename verrassingen komt te staan.

 5. Laat de overeenkomst met de makelaar grondig nalezen door een specialist

  De regelgeving omtrent arbeidsbemiddeling is zeer complex en dit zowel nationaal als internationaal. Spelers en zeker jonge spelers zijn niet op de hoogte van deze regelgeving.
Makelaars maken zeer vaak en al te graag misbruik van dit gebrek aan kennis. Bij het ondertekenen van een overeenkomst wordt vaak voorgehouden dat deze steeds en te allen tijde kosteloos en eenzijdig kan worden opgezegd. Indien de speler de samenwerking dan wenst te beëindigen, dreigen makelaars plots met hoge schadevergoedingen.

  De volgende punten in de overeenkomst moeten steeds aandachtig bestudeerd worden:
  • Vergoeding van de makelaar – hoeveel bedraagt deze en wie dient ze te betalen?
  • Duurtijd – hoe lang duurt de overeenkomst?
  • Opzeggingsmodaliteiten – hoe kan de overeenkomst opgezegd worden, met welke termijn en tegen welke vergoeding?
  • Exclusiviteit – wat gebeurt er als er een transfer gerealiseerd wordt zonder tussenkomst van de makelaar, of met een andere makelaar?
  • Opdracht – wat wordt er exact verwacht van een makelaar? Wat zijn de rechten en verplichtingen van de partijen?
  • Toepasselijk recht en rechtbank – wat is het toepasselijk recht en welke rechtbank is bevoegd in geval van conflicten?

 6. Besef steeds hoe makelaars hun geld verdienen (en wie hun eigenlijke broodheer is)

  Ook al werkt de makelaar voor de speler, hij zal in de meeste gevallen toch betaald worden door de club. Met andere woorden, de makelaar wordt betaald door de tegenpartij. Vaak zijn spelers zelfs niet op de hoogte van de omvang van deze betalingen en stemmen deze bedragen geenszins overeen met de bedragen voorzien in de overeenkomst met de speler. Sommige spelers denken zelfs dat het gebruik van een makelaar hen niets kost omdat ze zelf de betaling niet doen.

  Het feit dat de makelaar vaak betaald wordt door de tegenpartij heeft als gevolg dat de daadwerkelijke broodheer van de makelaar vaak niet de speler maar de club is. Nochtans zou hij enkel de belangen van de speler moeten vertegenwoordigen. Dit belangenconflict vereist een verhoogde integriteit van de makelaar.

 7. Full service en full service is twee

  Vele makelaars bieden de speler een zogenaamde full service aan waarbij ze alle extra-sportieve zaken van de carrière van de speler op zich nemen. Sommige makelaars verstaan hieronder het doen van de fiscale aangifte van de speler of het doorverwijzen naar private bankers of vastgoedontwikkelaars, en zelfs het beheer van imagorechten.

  Maar heeft de makelaar (of zijn entourage) wel kaas gegeten van dergelijke extra-sportieve begeleiding? Of stuurt hij de speler gewoon door naar bepaalde vastgoedmakelaars, private bankers en andere tussenpersonen in ruil voor een aanbrengvergoeding? Ook hier komt het belang van de geschreven overeenkomst weer naar voren om te weten wat je exact mag verwachten. Welke zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de makelaar, welke onder die van de speler (en tegen welke kostprijs), heeft de makelaar recht op aanbrengvergoedingen…?

Besluit

Bezint eer ge begint. Ook in de samenwerking met makelaars. De samenwerking met één foute makelaar kan je sportieve en financiële carrière immers ruïneren. Kies van bij het begin voor de juiste zakelijke begeleiding, zowel op sportief als op extra-sportief vlak. Jij richt je volledig op het voetbal, je zakelijke begeleider doet de rest.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kan u steeds mailen naar info@stirrassociates.com.

Stirr Associates, zakelijke begeleiding van topsporters

Browse our knowledge in the following topics

Go back to the overview

© 2020 All rights reserved. Privacy policy - Cookie policy. Concept by livid optimised by riktig

Disclaimer: The information contained in this website is provided for informational purposes only, and should not be construed as legal or other advice on any matter.